ساختار سازمانی

ریاست دانشگاه ( دکتر رسول خداویردی وند کشتیبان )

  • مسئول دفتر ( سید رحمان رضوی )
  •  
  • مدیر حراست ( اسماعیل علی بابا 
  •  
  • مدير امور حقوقی، قراردادها ( دکتر علی حیدرپور )
  •  
  • رئيس اداره امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شکايات( سیدحسین قریشی )
  •